واقعیت اینه که اگه دنبال بالا آمدن و بالا موندن در گوگل هستید خرید بک لینک تا یک حد کفایت میکنه و بیشتر مطالب اختصاصی برای بالا بودن و موندن بالا در گوگل مهمه برای مثال شما یک مطلب اختصاصی قوی مینویسید خرید تعدادی بک لینک قوی برای اون صفحه کفایت میکنه و بعد چند ماه متوجه نتیجه اون بک لینک ها میشوید.