با هر لینک که میگیرید اگه درست و اصولی باشد شما یک امتیاز از گوگل دریافت میکنید که باعث بالا امد سایت یا صفحه خود در سرچ موتورهای جستجو میشود. در صورتی ضرر میکنید که شما از سایت های با اسپم خیلی بالا به تعداد زیاد لینک گرفته باشید.