برچسب: Anchor Text

انکر تکست یا متن لنگر یکی از روش های ایجاد بک لینک به شمار می آید. اما تفاوت اصلی این […]

متن لنگر

متن لنگر یا انکر تکست یکی از مهمترین روش ها برای ایجاد لینک است. استفاده از این روش می تواند […]